Το ξενοδοχείο Manoulas Beach Hotel ζητά Μάγειρα Α',Β', Γ'


Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
2289022900
Πληροφορίες Αγγελίας

Το ξενοδοχείο Manoulas Beach Hotel στη Μύκονο, ζητά για εποχική απασχόληση:

  • Μάγειρα Α'
  • Μάγειρα Β'
  • Μάγειρα Γ'

Απαραίτητα Προσόντα:
Προϋπηρεσία σε οργανωμένη κουζίνα
Γνώση βασικών τεχνικών μαγειρικής και κοπής

Παροχές:
Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Διαμονή, διατροφή και πλήρης ασφάλιση
Μισθός αναλόγως προσόντων
προοπτικές εξέλιξης.

EMAIL: Labrospaloukos@gmail.com
Τηλ: 2289022900