Αναζητώ δουλειά Σε λογιστικό γραφείο ή σε ξενοδοχείο πάνω στο λογιστικό κομμάτι..