Διατίθεται μικρό κατάστημα εντός του ξενοδοχείου Ρόχαρη