Εργοδηγος


Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
6982009157
Πληροφορίες Αγγελίας

Δυναμικός, αναλυτικός, σχολαστικός και εξαιρετικά πειθαρχημένος
επαγγελματίας με εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και προσοχή στη
λεπτομέρεια. Με σαφή, ευγενική και θετική επικοινωνία με πελάτες και
συναδέλφους εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και επαγγελματική
συμπεριφορά.
Τομείς εξειδίκευσης- Ικανότητες
• Πολυετή εμπειρία στην κατασκευη πολυτελων κατοικιων
καθως και στην αναπαλαίωση αναστήλωση διατηρητέων κτιρίων.
• Γνώση-Αντίληψη τεχνικού σχεδίου
• Εξασφάλιση της τήρησης όλων των προτύπων ποιότητας καθώς
και των μέτρων προφύλαξης υγιεινής στο χώρο εργασίας
• Διαχείριση προσωπικού και πρώτων υλών
• Άριστη γνώση υλικών κατασκευής
• Επίβλεψη της χρήσης μηχανημάτων και εξοπλισμού
• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και πίεσης
• Οργανωτικές ικανότητες και διοικητικές ικανότητες, υπευθυνότητα,
σοβαρότητα, θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα.