Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
6987344887
Πληροφορίες Αγγελίας

Aπαιτούμενα προσόντα:

• 1-2 έτη τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση

• Ομαδικότητα, εργατικότητα, υπευθυνότητα .Καλή φυσική κατάσταση, διακριτική συμπεριφορά και εχεμύθεια
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών -Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας -Διαμονή και ημιδιατροφή
Για βιογραφικά: faosmykonos@gmail.com & τηλ επικοινωνίας 6987344887

Ο Καιρός στη Μύκονο