Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
*
Πληροφορίες Αγγελίας

Προφίλ θέσης

Υπεύθυνος λειτουργίας κεντρικής αποθήκης και διεκπεραίωσης αιτήσεων προμήθειας.
Συντονισμός και έλεγχος παραλαβών για όλα τα τμήματα της επιχείρησης.
Διαρκής συνεργασία με τους προϊσταμένους τμημάτων για τον σωστό και έγκαιρο εφοδιασμό των αποθεμάτων τους.
Άμεση συνεργασία με τον Purchasing Manager για τη διαρκή μείωση του κόστους αγορών.

Καθήκοντα

Συγκέντρωση, ταξινόμηση και διεκπεραίωση αιτήσεων προμήθειας και παραλαβών για τις ανάγκες των τμημάτων της εταιρίας.
Έλεγχος παραλαβών.
Καταχώριση παραστατικών στο πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης.
Διατήρηση οργάνωσης και ορθής ταξινόμησης αποθηκευτικών χώρων και αποθεμάτων.
Διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση των αποθεμάτων.
Διενέργεια φυσικής απογραφής

Απαιτούμενα προσόντα:

Χρήση Η/Υ, e-mail, προγραμμάτων MS Office.
Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικού στο: hr@santa-marina.gr

 

Ο Καιρός στη Μύκονο