Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
*
Πληροφορίες Αγγελίας

To ξενοδοχείο Dreambox Mykonos Suites and Mini Villas, στην περιοχή του Ορνού στη Μύκονο,
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2022

Υπάλληλο Υποδοχής

Αρμοδιότητες:

Check-in, check-out, υποδοχή επισκεπτών, διαδικασία πληρωμών, έκδοση παραστατικών
Αντιμετώπιση ειδικών αιτημάτων, παραπόνων κ.λπ.
Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου
Πλήρης γνώση της ξενοδοχειακής μονάδας, των υπηρεσιών και της περιοχής
Προώθηση και πώληση των επιπρόσθετων παροχών και υπηρεσιών του ξενοδοχείου
Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας πελατών

Προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Πτυχίο τουριστικής σχολής
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων
Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office
Υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών
Δεξιότητες πολύ καλής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
Ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας
Προσφέρονται:

Διαμονή και διατροφή
Ελκυστικό πακέτο παροχών

Τηλ: 2289027920
Αποστολή βιογραφικών: manager@dreamboxmykonos.com

Ο Καιρός στη Μύκονο