Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
*
Πληροφορίες Αγγελίας

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Μυκόνου (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ), για την παρακολούθηση και επιτήρηση των εργασιών που απαιτούνται για τον ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό/ ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του Αεροδρομίου στης Μυκόνου.
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο, Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄ Ειδικότητας), Εμπειρία σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων, Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, επίδομα ενοικίου και διατακτικές σίτισης, επίδομα καυσίμων, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ E-MAIL: 562297E4B8@jobs.workablemail.com

Ο Καιρός στη Μύκονο