Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
6998381825
Πληροφορίες Αγγελίας

Το ξενοδοχείο Kouros Hotel & Suites στη Μύκονο επιθυμεί
να προσλάβει για τη σεζόν 2022

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα:
Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση,
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων πολυτελείας / boutique hotel.
Γνώση διαδικασιών οροφοκομίας / καθαριότητας.
Προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
Άδεια παραμονής και εργασίας (για υπήκοους άλλων χωρών).
Διαμονή στο νησί.

Καθίκοντα:
Καθαριότητα δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.
Προετοιμασία εξοπλισμού και υλικών καθαριότητας.
Αναφορά βλαβών και φθορών.

Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6998381825
e-mail: jobs@kouros-hotel.com

Ο Καιρός στη Μύκονο