Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνία Seller
*
Πληροφορίες Αγγελίας

Η επιχείρηση Φυτώριο Μαργαρίτα MMD αναζητά Γεωπόνο για πλήρη απασχόληση στη Μύκονο.

Ευθύνες

 • Επίβλεψη και παρακολούθηση καλλιεργειών
 • Διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
 • Τήρηση των αρχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εξυπηρέτηση και επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της εταιρείας.
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των εργατών διαλογής.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Γεωπονίας
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Γεωπόνου.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση.
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.
 • Καλή γνώση και κατανόηση του γεωργικού τομέα
 • Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άδεια οδηγού – κάτοχος ΙΧ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές

 • Μόνιμη εργασία με προοπτικές
 • Παροχή στέγασης
 • Μισθός αναλόγως των προσόντων και της προϋπηρεσίας καθώς και κίνητρα για περαιτέρω συμμετοχή και ανέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kdaktylidis@gmail.com