Ο Κανονισμός της ΥΠΑ για τα Drones (ΣμηΕΑ)

drones
drones

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός που ρυθμίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης Εκπαιδευτικών Κέντρων και χειριστών ΣμηΕΑ ( γνωστά ως drones) (ΦΕΚ/Β/4527/30-12-2016). Ο νέος Κανονισμός στοχεύει να ρυθμίσει περαιτέρω, κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού του πλαισίου πτήσεων ΣμηΕΑ (ΦΕΚ/Β/3152/30-9-2016), την ευρεία χρήση των ΣμηΕΑ στη χώρα μας προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας πτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ραγδαία η χρήση των ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς.

Οι χειριστές που κάνουν επαγγελματική χρήση ενός ΣμηΕΑ, πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ΣμηΕΑ συγκεκριμένης κατηγορίας, (ανάλογα τη μέγιστη μάζα απογείωσης – οι άδειες χωρίζονται σε 5 κατηγορίες) που χορηγείται από την ΥΠΑ. Προκειμένου να αδειοδοτηθεί ένας υποψήφιος, επαγγελματίας χειριστής ΣμηΕΑ, πρέπει να ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε αδειοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ, καθώς και να πετύχει στις θεωρητικές εξετάσεις της ΥΠΑ και σε πρακτική εξέταση ενώπιον πιστοποιημένου εξεταστή. Με παρόμοιες διαδικασίες, αδειοδοτούνται τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εξεταστές ΣμηΕΑ. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό. Ακολουθώντας τις υψηλές προδιαγραφές και υιοθετώντας τις αρχές που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικά μέσα και ΣμηΕΑ που κατέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά της κατηγορίας τους.

Βασικοί Κανόνες

– Άπαντες θα πρέπει να δηλώσουν μέσω μίας ηλεκτρονικής φόρμας την ιπτάμενη συσκευή τους και να αναγράψουν επάνω της ανεξίτηλα το αριθμό αδείας.
– Ορίζεται απαγόρευση πτήσεων 8 χιλιομέτρων πέριξ των αεροδρομίων πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν σε όλα τα νησιά μας που έχουν ένα τουλάχιστον αεροδρόμιο οι πτήσεις με drones απαγορεύονται. Μάλιστα αν αφαιρέσουμε και τις απαγορευμένες ζώνες όπως, στρατόπεδα, δημόσια κτίρια, πόλεις, συγκεντρώσεις προσώπων κλπ ο χώρος πτήσης μικραίνει πολύ.
– Απαγορεύεται η πτήση drones από ερασιτέχνες πάνω από συγκεντρώσεις (ή αν θέλετε από την ανοικτή κατηγορία όπως την αναφέρει). Αν σκοπεύετε να κινηματογραφήσετε τον υπαίθριο γάμο σας, μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσετε, ή θα πρέπει να πληρώσετε τον επαγγελματία που κατέχει την ειδική άδεια για αυτό και που ο κανονισμός φρόντισε να του παραχωρήσει.
– Στην κατηγορία της επαγγελματικής χρήσης των drones η νομοθεσία προβλέπει την κατοχή αδείας μετά από εξετάσεις, ηλικία πάνω από τα 18, πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών και Ελληνικών και φτάνει μέχρι και κατάθεση σχεδίου πτήσης. – Η υποχρέωση για κατάθεση σχεδίου πτήσης στην ΥΠΑ δεσμεύει όλα τα ΣμηΕΑ που ίπτανται μακρύτερα από 50 μέτρα από τον χειριστή τους. Δηλαδή που έχουν δυνατότητα πτήσης και επικοινωνίας πέραν των 50 μέτρων.

Διαβάστε τον κανονισμό: pdf2

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.