Ψυκτικοί στην Μύκονο

 

 

ΠΑΠΑΡΙΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διεύθυνση: Τούρλος

Τηλέφωνο: 6944 412000 

ΠΑΠΑΡΙΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Διεύθυνση: Τούρλος

Τηλέφωνο: 6944 271313 

EUROFROST

Διεύθυνση: Ομβροδέκτης

Τηλέφωνο: 22890 77176