Όλες οι επιχειρήσεις κρεάτων στην Μύκονο. Τα καλύτερα κρεοπωλεία στην Μύκονο, λειτουργούν κάτω από τις καλύτερα ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής.

 

 

ΜΑΡΚΑΡΑΣ

Διεύθυνση:Όρνος

Τηλέφωνο: 22890 24033 

ΚΟΚΟΡΑΣ

Διεύθυνση: Άνω Μερά

Τηλέφωνο: 22890 72045 

ΜΑΔΟΥΠΑΣ - ΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση: Δραφάκι

Τηλέφωνο: 22890 27626 

 

 

 

ΜΕΝΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Ταγκού

Τηλέφωνο: 22890 23383 

Ο ΜΑΡΚΑΡΑΣ

Διεύθυνση: Φάμπρικα

Τηλέφωνο: 22890 24028