Μπορείτε να αγοράσετε ψάρια είτε από επιλεγμένα ιχθυοπωλεία είτε από το παλιό Λιμάνι κατευθείαν από τους ψαράδες της Μυκόνου.

 

 

ΚΑΤΕΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση: Αργύραινα

Τηλέφωνο: 22890 26107 

ΜΑΟΥΝΑΣ

Διεύθυνση: Ορνός

Τηλέφωνο: 22890 22233 

ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ

Διεύθυνση: Ορνός

Τηλέφωνο: 22890 24566

Web: www.anemotrata-mykonos.gr/