Νηπιαγωγεία στην Μύκονο

 

 

1ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου

Ταχ. Διεύθυνση: Λάκκα
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289023450
Φαξ: 2289023450
mail: mail@1nip-mykon.kyk.sch.gr 

2ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου

Ταχ. Διεύθυνση: Μύκονος
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289027304
Φαξ: 2289027304
mail: mail@2nip-mykon.kyk.sch.gr 

3ο Νηπιαγωγείο Μυκόνου

Ταχ. Διεύθυνση: Λάκκα
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289023450
Φαξ: 2289023450
mail: mail@1nip-mykon.kyk.sch.gr 

 

 

 

 

Νηπιαγωγείο Άνω Μεράς

Ταχ. Διεύθυνση: Άνω Μερά Τ.Θ. 1140
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289071160
Φαξ: 2289071160 

Νηπιαγωγείο Μαραθίου

Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστράκι, Μαράθι Τ.Θ 7099
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289027967
Φαξ: 2289027967
mail: mail@nip-marath.kyk.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/NIP-MARATH/