Πλυντήρια

Βιομηχανικά Πλυντήρια και Πλυντήρια για το κοινό στην Μύκονο.

 

 

MYKONOS LAUNDRY SERVICES

Διεύθυνση: Ευαγγελιστράκι

Τηλέφωνο: 22890 71994 

LAUNDRY

Διεύθυνση: Μαράθι

Τηλέφωνο: 22890 24006 

CHAGALOV ARSO

Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς

Τηλέφωνο: 22890 27323 

 

ΑΡΙΣΤΟΝ

Διεύθυνση: Ορνός

Τηλέφωνο: 22890 23602 

CLEANERS

Διεύθυνση: Άγιος Ματθαίος

Τηλέφωνο: 22890 79790 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

Διεύθυνση: Φάμπρικα

Τηλέφωνο: 22890 27600 

 

 

Η ΧΙΟΝΑΤΗ

Διεύθυνση: Ορνός, Κόρφος

Τηλέφωνο: 22890 22110 

MILI LAUNDRY

Διεύθυνση: Ξενίας 19

Τηλέφωνο: 22890 26752 

Η ΧΙΟΝΑΤΗ

Διεύθυνση: Ρόχαρη

Τηλέφωνο: 22890 2471