Πλυντήρια

Βιομηχανικά Πλυντήρια και Πλυντήρια για το κοινό στην Μύκονο.

 

MYKONOS LAUNDRY SERVICES

Διεύθυνση: Ευαγγελιστράκι

Τηλέφωνο: 22890 71994

 

LAUNDRY

Διεύθυνση: Μαράθι

Τηλέφωνο: 22890 24006

 

CHAGALOV ARSO

Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς

Τηλέφωνο: 22890 27323

 

ΑΡΙΣΤΟΝ

Διεύθυνση: Όρνος

Τηλέφωνο: 22890 23602

 

CLEANERS

Διεύθυνση: Άγιος Ματθαίος

Τηλέφωνο: 22890 79790

 

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

Διεύθυνση: Φάμπρικα

Τηλέφωνο: 22890 27600

 

Η ΧΙΟΝΑΤΗ

Διεύθυνση: Ορνός, Κόρφος

Τηλέφωνο: 22890 22110

 

MILI LAUNDRY

Διεύθυνση: Ξενίας 19

Τηλέφωνο: 22890 26752

 

ΧΙΟΝΑΤΗ

Διεύθυνση: Ρόχαρη

Τηλέφωνο: 22890 24710