Οικοδομικά Υλικά και μονωτικά – στεγανωτικά υλικά στην Μύκονο

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ

Διεύθυνση: Αργύραινα

Τηλέφωνο: 22890 25905

 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διεύθυνση: Μαράθι

Τηλέφωνο: 22890 29115

 

ΞΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ

Διεύθυνση: Βελανάκι

Τηλέφωνο: 22890 25488

 

Β ΚΑΙ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διεύθυνση: Βελανάκι

Τηλέφωνο: 22890 24149