Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια στην Μύκονο

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Μαράθι Τ.Θ. 394
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289028670
Φαξ: 2289028495
mail: info@sychronipaideia.gr 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Μαράθι Τ.Θ. 394
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289028670
Φαξ: 2289028495
mail: info@sychronipaideia.gr