Γυμνάσιο και Λύκειο Μυκόνου

 

 

Γυμνάσιο Μυκόνου

Μύκονος – Βρύση

84600, N. Κυκλάδων

τηλ : 22890-22288, 22890-28563

Fax : 22890-22288, 22890-28563

Τηλ. Διευθυντή : 22890-27747

web: http://gym-mykon.kyk.sch.gr/ 

Λύκειο Μυκόνου

ΓΕ.Λ. Μυκόνου

Πετεινάρος, Μύκονος
Τ.Κ. 84600
Τηλ: 2289022999
email: mail@lyk-mykon.kyk.sch.gr

web: http://lyk-mykon.kyk.sch.gr/