Δημοτικά Σχολεία στην Μύκονο

 

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου

Ταχ. Διεύθυνση: Λάκκα Τ.Θ.: 620
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289022307
Φαξ: 2289024651
mail: mail@1dim-mykon.kyk.sch.gr 

2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου


Ταχ. Διεύθυνση: Πετεινάρος Τ.Θ.: 6220
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289028260
Φαξ: 2289028260
mail: mail@2dim-mykon.kyk.sch.gr 

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς

Ταχ. Διεύθυνση: Άνω Μερά
Τ.Κ.: 84600
Τηλέφωνο: 2289071273
Φαξ: 2289071273
mail: mail@dim-an-meras-mykon.kyk.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://dim-an-meras-mykon.kyk.sch.gr/